டாட்மாக்

  • DADMAC

    டாட்மாக்

    DADMAC என்பது அதிக தூய்மை, திரட்டப்பட்ட, குவாட்டர்னரி அம்மோனியம் உப்பு மற்றும் அதிக கட்டணம் அடர்த்தி கொண்ட கேஷனிக் மோனோமர் ஆகும். எரிச்சலூட்டும் வாசனை இல்லாமல் அதன் தோற்றம் நிறமற்ற மற்றும் வெளிப்படையான திரவமாகும். DADMAC ஐ மிக எளிதாக தண்ணீரில் கரைக்க முடியும். இதன் மூலக்கூறு சூத்திரம் C8H16NC1 மற்றும் அதன் மூலக்கூறு எடை 161.5 ஆகும். மூலக்கூறு கட்டமைப்பில் அல்கெனைல் இரட்டை பிணைப்பு உள்ளது மற்றும் பல்வேறு பாலிமரைசேஷன் எதிர்வினை மூலம் நேரியல் ஹோமோ பாலிமர் மற்றும் அனைத்து வகையான கோபாலிமர்களையும் உருவாக்க முடியும்.